گروه آموزشی ابتدائی

گروه آموزشی ابتدائی

تربیت شنوایی

فعالیت های یادگیری پایه اول
1- آشنایی با صداهای مطبوع 1) دانش آموزان را به گروه های کوچک تقسیم کنید و از آن ها بخواهید که برای مدت کوتاهی ( مثلاً یک دقیقه) چشمان خود را ببندند ، ساکت باشند و به صداهای اطراف گوش دهند . بعد از این که چشم هایشان را باز کردند ، بپرسید :
- چه صداهایی را شنیدید ؟
- کدام یک زیبا بود ؟
- چه صداهایی را دوست دارید دوباره بشنوید ؟
- چه صداهایی را دوست ندارید و از شنیدن آن ها ناراحت می شوید ؟
2) برای دانش آموزان توضیح دهید : « صداهایی که زیبا هستند و دوست دارید دوباره آن ها را بشنوید ، صداهای مطبوع ( خوشایند ) نام دارند و بقیه ی صداها نامطبوع اند ( ناخوشایند ) . »
3) از هر گروه بخواهید تعدادی از صداهای مطبوع و نامطبوع محیط خود را نام ببرند و در مورد آن ها گفت و گو کنند و بگویند که آیا هر یک از آن صداها را در شرایط دیگری دوست دارند ( مطبوع ) یا دوست ندارند ( نامطبوع ) ؛ مثلاً ، صدای بوق شیپور در مسابقه ی فوتبال : در استادیوم ، در کوچه هنگام عصر ، در منزل زیر سقف یا در اتومبیل شخصی یا عمومی .
از دانش آموزان بپرسید :
- هر یک از این صداها در کجا خوب است و دوست دارید آن را بشنوید ؟
- هر یک از این صداها در کجا آزار دهنده و ناخوشایند است ؟
- پیشنهاد شما برای خوشایند کردن صداهای محیط زندگی تان چیست ؟
4) نماینده های هر گروه نتیجه ی گفت و گوها را برای همه بگویند .
5) از دانش آموزان بخواهید که بهترین پیشنهادها را برای خوشایند کردن صداهای محیط ، به خاطر بسپارند و اجرا کنند .
6) تا آن جا که می توانید ، بر اجرای پیشنهادها دقت و تأکید کنید .


2- تشخیص صدا و منبع آن ، تقلید صدا

مراحل اجرا :
1- از دانش آموزان بخواهید یک دقیقه با چشم بسته سکوت کنند و به صداهای اطراف گوش بدهند یا چند صدای تولید شده از منبع مختلف را با ضبط سوت پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید که در سکوت به صداها گوش کنند .
2- دانش آموزان با حفظ نظم و آرامش کلاس ، یک به یک صداهای شنیده شده را نام ببرند و منبع تولید صدای مورد نظر را بگویند .
3- از دانش آموزانی که قدرت تقلید صداهای مختلف را دارند ، بخواهید صدای ضربان قلب ، صدای پای اسب ، ریزش باران ، چک چک آب ، بال زدن و خواندن پرندگان و هر صدایی را که دوست دارند و می توانند ، تقلید کنند .
می توانید از صدای حیوانات متفاوت شروع کنید ( مثلاً گاو و خروس ) ؛ سپس ، کار را دشوارتر کنید ( مثل صدای پرندگان مختلف ) . لازم نیست همه ی دانش آموزان صداها را خوب تقلید کنند بلکه هر کس می تواند سعی کند صداها را تا حدّ امکان نزدیک به اصل آن ( صدایی که قبلاً شنیده است ) تکرار کند . تقلید کردن ، در این فعالیت استعدادی ، است که بعضی ، آن را دارند و این امر نباید موجب برتری شخص مستعد تقلید صدا در کلاس شود و او خود را از سایرین بالاتر بداند ، هدف ما ، تقویت حس تشخیص است ؛ تشخیص دادن ، حسی است که باید در همه ی دانش آموزان تقویت شود . لازم است معلم در نهایت دوستی و مهربانی با بچه ها رفتار کند و در عین حال ، آن ها را به رعایت انضباط ، جدیت در کار و حفظ نظم و احترام کلاس برانگیزد .
4- توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که این نمونه ها ، صداهای ریتم دار موجود در طبیعت اند و آن ها می توانند صداهای مشابه دیگری را نام ببرند و تقلید کنند . از افرادی که این استعداد را ندارند ، بخواهید صداهای دیگری را که می شناسند ، نام ببرند .
5- از دانش آموزان بخواهید صدای لکوموتیو قطار ، تیک تاک ساعت ، زنگ تلفن و .... را تقلید کنند و توجه آنان را به این نکته جلب کنید که این ریتم ها ساخته ی دست انسان اند و منشأ آن ها طبیعت نیست . دانش آموزان ریتم های مشابه دیگری را نام ببرند .
3- سرود خوانی
مراحل اجرا :
1- دانش آموزان را برای سکوت ، آرامش و گوش دادن آماده کنید .
2- هنگامی که آن ها برای گوش دادن آماده شدند ، سرود با کلام را برای آن ها پخش کنید و در صورت لزوم آن را چند بار تکرار کنید . هر موقع کلاس ساکت نبود نوار را خاموش کنید .
3- پس از تمام شدن یک سرود ، ضبط صوت را خاموش کنید و برای درست خواندن سرود یا قطعه ی کوچکی از آن ، بین بچه ها مسابقه بگذارید . می توانید شعر را روی تخته ی کلاس بنویسید تا دانش آموزان هنگام خواندن ، از آن کمک بگیرند . از آن ها بخواهید در داوری برای انتخاب بهترین مجری آن سرود ، مشارکت کنند .
4- از دانش آموزان بخواهید سرودی را که شنیده اند ، بخوانند و همراه با خواندن کف بزنند یا با دست روی میز ضربه بزنند یا پای خود را به آرامی بر زمین بکوبند .
5- نوار بدون کلام را پخش کنید تا دانش آموزان سرود را با آن بخوانند .
6- همان سرود را با سرعتی کمتر از حدّ طبیعی آن بخوانید و همراه آن ، با انگشت یا مداد روی میز بزنید . ابتدا همراه با دانش آموزان و سپس به تنهایی ، روی میز بزنید و از آن ها بخواهید که سرود را با آهنگی که شما می زنید بخوانند .
7- سرعت ضربه های روی میز را به آرامی زیاد کنید و از دانش آموزان بخواهید متناسب با آهنگی که شما می زنید ، سرود را تندتر بخوانند .
4- خواندن سرود جمهوری اسلامی ایران
پرچم و سرود ملی ، دو نشانه ی هویت یک کشور و یک ملت در جهان اند و احترام ویژه ای دارند .
مراحل اجرا :
1- دانش آموزان را به سکوت و گوش دادن دعوت کنید .
2- سرود جمهوری اسلامی ایران را پخش کنید و به دانش آموزان بیاموزید که هنگام پخش این سرود در هر کجا هستند ، به احترام آن بر پا خیزند و بی حرکت بایستند .
3- از دانش آموزان بخواهید که برای درست خواندن سرود یاد شده با هم مسابقه بگذارند .
4- در صورتی که حفظ شعر یا درست خواندن آن مشکل است ، سرود جمهوری اسلامی را روی تخته بنویسید و از دانش آموزان بخواهید که هر قطعه ی آن را در یک نوبت حفظ کنند و درست بخوانند .
5- دانش آموزان ، در صورتی که نمی توانند سرود را به طور کامل و درست بخوانند ، آهنگ ( ملودی ) آن را به صورت زمزمه تقلید کنند .

دانلود سرود جمهوری اسلامی


5- قدم رو مراحل اجرا :
1- دانش آموزان را به فضای باز ببرید .
2- آن ها را به دو گروه مساوی تقسیم کنید .
3- دو گروه در دو صف کنار هم بایستند .
4- از آن ها بخواهید که ریتم راه رفتن خود را با سوت زدن شما تنظیم کنند ( این برنامه در صبحگاه های نیروهای نظامی با صدای رسای سرباز ارشد و قدم روی سربازان ، با نظم خاصی اجرا می شود ) .
5- سرعت سوت زدن یا یک ، دو ، گفتن خود را به آرامی زیاد کنید تا سرعت راه رفتن کودکان افزایش یابد .
6- سرعت را تا آن جا افزایش دهید که حرکت کودکان به دویدن آرام برسد .
7- سرعت را به آرامی کم کنید و تا ایست کامل ، ادامه دهید .

6- تولید صدا با لیوان های آب کودکان می توانند صداهایی را تولید و آن ها را از نظر شدت ، با هم مقایسه کنند . انجام دادن این تمرین به صورت بازی ، به ترتیب شنوایی دانش آموزان کمک می کند . هشت لیوان بلور ساده ی همسان و بلند را روی یک خط است در کنار هم و با کمی فاصله ، روی میز بچینید . آن گاه ، به ترتیب از کم به زیاد در هر لیوان مقداری آب بریزید . ( از جوهر رنگی برای بهتر دیده شدن حجم آب در لیوان ها استفاده کنید )
مراحل اجرا :
1- با طرح سؤال هایی ، توجه دانش آموزان را به این مجموعه و تشابه ها و تفاوت های لیوان های آب جلب کنید .
2- یکی از دانش آموزان را به همکاری دعوت کنید و از بقیه بخواهید با دقت ، مشاهده کنند .
3- از دانش آموز دعوت شده بخواهید از یک طرف لیوان ها شروع کند و با مداد به هر لیوان آب یک ضربه بزند و تا آخر ادامه دهد .
4- آن گاه ، دانش آموزان دیگر درباره ی تفاوت های صداهایی که می شنوند ، توضیح دهند .
5- بازی را به همین ترتیب چند مرتبه تکرار کنید .
6- بازی را با دانش آموز دیگری ادامه دهید و از او بخواهید به میل خود صداهایی تولید کند .
دانش آموزان می توانند همراه با تولید نغمه های متنوع دلخواه ، شعرهای زیبا بخوانند .